Rabatt på Österländsk behandling

Pandemin fortsätter och drabbar enskilda personer och olika branscher.
Fram till den 6 november kan du därför boka en Österländsk behandling till 15 % rabatterat pris. Vill du fortsätta stötta oss under hösten väljer du Österländsk behandling till ordinarie pris.