Österländsk behandling

Den österländska behandlingsmetodiken Tao Kité arbetar med sambandet kropp och själ, för att bota inte bara symptomen utan också orsaken till problemet oavsett vad det är. Metodiken, som till en början användes av de gamla munkarna, har med tiden anpassats till västerländsk kultur. Med hjälp av kroppens egna rörelsemönster justerar man obalanser i muskler och skelett. En skada som suttit fast i flera år, spåras till sitt ursprung, dvs kroppens rörelse precis vid skadan, och justeras därifrån.

Hur kropp och själ mår, hänger alltid ihop. Med sin speciella förmåga att se och känna in människor, sätter Leif alltid fingret på ens ömma punkter, oavsett om de finns fysiskt på kroppen eller psykiskt i själen.

Tao Kité lämpar sig för många olika problem, både fysiska och mentala. De människor som bokar behandlingar har allt från värk i kroppen, olika fysiska skador, brist på energi och ork mm.

Leif har en unik kompetens att lösa många olika sorters problem, vilket gör att han ofta kan hitta lösningen på problemet på ganska kort tid. Givetvis finns det tillstånd och problem som tar mycket längre tid att komma tillrätta med.

Behandlingarna är ganska intensiva och det är viktigt att stanna när kroppen inte orkar mer, annars kan det få motsatt effekt. En behandling kan därför variera mellan 10 minuter och 2 timmar allt beroende på skada och tillstånd. Efter behandlingen är det viktigt att vila en stund, det är en del i behandlingen. Behandlingens längd baseras inte på tiden, utan utifrån att lösa problemet. Före och under behandlingen händer det att Leif ställer många frågor, både kring skadan och allmäntillståndet, men också helt vardagliga frågor. Frågorna har till syfte att studera och läsa av hur kroppen reagerar på frågorna. Kroppens reaktioner ger ledtrådar till var skadan sitter i kroppen. Första behandlingen tar oftast lite längre tid, medan de följande kan gå snabbare. Men alla skador och alla behandlingar är unika så det varierar mycket.