Rosenmetoden

Rosenmetoden – det handlar om muskler, andning och djup avspänning inifrån.

Det är en kroppsbehandling med mjuk, varsam och respektfull beröring för att komma till medvetenhet.

Att komma i kontakt med djupare delar av dig själv – med hjälp av Rosenmetoden. Få möjlighet att känna på de murar och försvar som du byggt upp runt dig.

Från det att vi föds så formas vi, vi lär oss att vissa känslor och känslouttryck är tillåtna och andra inte vid olika situationer. Det lagras i kroppen. Muskeln stänger inne det som inte kunde uttryckas. Det kan visa sig som exempelvis sammanpressade käkar, spända axlar, hoppressade skinkor, indragen mage, styv nacke.

När muskeln blir berörd och bekräftad av en respektfull hand så kan den få vila, om den rätta tryggheten finns,  släppa fram vad som tidigare var omöjligt att känna eller helt omedvetet.

När kroppen blir medveten om minnet ges du möjlighet att befrias från spänningen och nya delar av dig kan bli tillgängliga. Det du blir medveten om kan du acceptera eller släppa taget om. Allt det du varit med om har du överlevt.

Marion Rosen utvecklade Rosenmetoden. Hon blev 97 år och gav behandlingar in i det sista.