Nirvanas etiska regler

[trx_title]Nirvanas etiska regler[/trx_title]

Nirvanas etiska regler är till för att våra kunder ska känna sig väl omhändertagna när de besöker oss. Alla som arbetar i våra lokaler, oavsett om de är fast anställda, tillfälligt hyr in sig, är visstidsanställda eller praktikanter eller annat, omfattas av dessa etiska regler.

– Kundens behov av integritet ska alltid respekteras.

– Alla kunder behandlas med respekt oavsett samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

– Alla som arbetar på Nirvana har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

– Vi strävar alltid att göra vårt yttersta för att hjälpa vår kund, men i de fall det behövs, rekommenderar vi annan behandling till exempel inom sjukvården.

– Vi försöker alltid vara lyhörda för kundens behov och vilja.

– En behandling, yoga-utövning eller annan upplevelse kan påverka djupt, därför är det viktigt att det efter upplevelsen finns möjlighet till antingen samtal eller möjlighet att dra sig undan en stund för sig själv.

– Alla kunder som kommer till Nirvana ska känna att de kan ta upp saker som de av någon anledning upplevt som mindre positivt i kontakten med oss.

– Önskemål från kunden ska alltid tas på allvar och i den mån det är möjligt ska vi tillmötesgå dem.

– Våra kunder är viktiga för oss och alla som arbetar på Nirvana ska sträva efter att varje kund som har varit hos oss, bär med sig på en positiv upplevelse, som på något vis hjälper dem att må bättre.

– Vår motivation och inspiration är att, på olika sätt, hjälpa människor till en bättre vardag.
Stockholm 2014-11-18