Healingkurs hösten 2024

Önskar du att du bättre förstod hur energier påverkar dig? Vill du utveckla din förmåga att känna in och påverka olika energier? Känner du att du behöver hjälp att förädla dig själv? Har du en längtan efter att få hjälpa andra människor med hjälp av healing?

I januari startar en ny omgång av Nirvanas healingutbildning. Utbildningen består av tre olika block med syfte att fördjupa och utveckla förståelsen och förmågan till att använda sig av healing. Till det kommer ett tillval av en fjärde, mer fördjupande del. Mellan varje block ingår egen träning.

Datum
Block ett 7 – 8 september Block två 5 – 6 oktober
Block tre 23 – 24 november

LÄS MER HÄR