Dags för healingkurs

Nu när restrektionerna lättar börjar vi planera för nästa omgång av vår populära healingkurs.

Nirvanas healingutbildning består av tre olika block med syfte att fördjupa och utveckla förståelsen och förmågan till att använda sig av healing. Till det kommer ett tillval av en fjärde, mer fördjupande del. Mellan varje block ingår egen träning.

Önskar du att du bättre förstod hur energier påverkar dig? Vill du utveckla din förmåga att känna in och påverka olika energier? Känner du att du behöver hjälp att förädla dig själv? Har du en längtan efter att få hjälpa andra människor med hjälp av healing? Då är detta en kurs för dig.

Är du intresserad och vill veta mer?
Maila oss på nirvana.stockholm@gmail.com så hör vi av oss.

BLOCK ETT
Att lära känna sig själv

I block ett arbetar vi mycket med oss själva, att förstå vem vi är, varför vi reagerar på andra människor och situationer på olika sätt. För att kunna arbeta med healing, oavsett om man gör det för sin egen skull, eller om man gör det mer professionellt, behöver man först ta hand om sig själv. Har vi för mycket obalanser, saker som behöver bearbetas, är det svårt att hjälpa andra. Vi behöver vara jordade och i balans för att klart kunna se oss själva, våra förutsättningar och brister. Därför handlar steg ett mycket om att arbeta med sig själv, att lära sig tyda signaler och känna in olika energier.

BLOCK TVÅ
Lär dig använda ditt KI

I block två arbetar vi med att hantera och förändra energier i relation till andra. Här får vi lära oss att ge healing till både oss själva och andra människor. Vi utvecklar vår inre livskraft – Ki, som är vår egen helande energi. Genom att förstå och känna in vårt Ki, kan vi balansera energier och läka det som är stört i kroppen. Ki:et är grunden i all healing och är en del av våra tankar och rörelser i kroppen. Låsningar i energier sätter sig både mentalt och fysiskt i kroppen. På kursen får vi lära oss att använda rörelser som en del i healingen för att nå ett djupare resultat.

BLOCK TRE
Healing som ett terapeutiskt verktyg

Block tre är mer terapeutiskt inriktat, men även du som vill fördjupa dina egna kunskaper och upplevelser är välkommen. Här får ni mer konkreta verktyg och vägledning för att själva kunna utföra klientbehandlingar. Vi arbetar med att förstå vad de olika chakrana innebär och lär oss att känna in obalanser i dem och hur vi kan stärka dem. De olika meridianerna samt elementen påverkar oss både kroppsligt och mentalt. Under dagarna får vi en grundläggande kunskap om hur vi kan arbeta med dessa.