Hatha yoga terapeutisk

I den här klassen arbetar vi med vår inneboende förmåga till att läka genom att utforska våra kroppar och sinnen. Att våga utforska sinnet med hjälp av rörelser och andning kan leda till mindre stress. Att minska stresshalten i kroppen gör att vi kan motverka de långvariga effekterna som negativ stress orsakar på kroppen och sinnet.

Att yoga är att möta sig själv. När vi arbetar terapeutiskt i yogan handlar det om att finna en plats i sig själv, där vi kanske både blir starkare och finner vila, en plats där vi kan läka eller förstå vad vi behöver för att må bättre. Fokus är på förmågan att slappna av och din inandning.

Alla deltagare gör övningarna efter egen förmåga och dagsform. Dagsformen avgör hur väl övningarna kan genomföras. Viktigt är även att öva på att lyssna på den egna kroppen. När det kommer till terapeutisk yoga så gör man det för sitt eget välbefinnande och sin egen nyfikenhet kring yoga. Målet kan vara att utforska och vilja utvecklas inom yogans värld.

Terapeutisk Yoga för den stabila och starka kroppen

I denna klass kommer vi arbeta med att bygga en stabil och stark grund i kroppen. Vi hittar in i våra asana (de fysiska yogapositionerna) metodiskt och i bra linjering som syftar till balans, stabilitet och styrka. Vi jobbar med att öppna kroppen mjukt, att varsebli spänningar genom att hålla eller att flöda mjukt. Som alltid är andningen en viktig del och vi kommer bland annat utforska hur vi kan använda andningen för att släppa spänningar eller öka vitalitet och energi. Vi kommer vidare arbeta med avspännings- och meditationstekniker för att medvetandegöra och släppa spänningar på olika plan samt stärka förmågan till mentalt fokus. Det mentala fokuset kan göra att du får lättare att fokusera även till vardags i stressiga situationer.

Denna klass passar dig som kanske har haft begränsningar att klara av den mer flödande yogan på grund av smärtor och skador. Vi fokuserar på att mjukt och försiktigt nå de positioner så att även du med tidigare smärta ska kunna klara dessa. Det passar även för dig som behöver finna balans mellan flöde och stillhet. Den passar även dig som vill arbeta lite lugnare för att finna grundning och linjering i yogan, som vill utforska yogan inifrån och ut.

Vikarie

31 Oktober – Maja Lindström

14 November – Juju Kim

Adress:
Åsögatan 166, Stockholm
Telefon:
073-078 17 98
Email:
nirvana.stockholm@gmail.com