Massage

Det finns inget tillstånd som inte förtjänar en massage! Oavsett om du känner dig pigg, trött, stel, mjuk eller less brukar massage vara bra för ditt välbefinnande.

Under en massage behandlas kroppens mjukdelar (d.v.s. hud, muskler och bindväv) med tryck och töjningar i syfte att skapa balans såväl fysiskt som energetiskt. Flödet i både blod- och lymfcirkulation förbättras och eventuella stagneringar kan komma att lösas upp. Även det autonoma nervsystemet aktiveras och frigör bland annat hormonet oxytocin vilket är känt för att ha en lugnande och välgörande effekt.
Många spänningar i muskulaturen som i sin tur kan orsaka smärta och eller minskad rörelseförmåga i tex axel, rygg, nacke och höft, behandlas med fördel med massage. Målet är att uppnå balans i rörelseapparaten och dess muskulatur vilket i sin tur även behöver ske i växelverkan med din egen känsla för vem du är. När terapeuten arbetar i den takt och med det tryck just din kropp är bekväm med, blir massagen djupare och mer effektiv i sin strävan att lösa upp dessa spänningar. Detta kräver intuition och erfarenhet blandat med teoretisk kunskap.

Inom klassisk svensk massage och massageterapi läggs det stor vikt vid den anatomiska uppbyggnaden av kroppen och hur en strukturerad beröring med olika grepp och töjningar (s.k. PNF och PIR) kan hjälpa individen att finna balans i rörelseapparaten. Med erfarenhet och intresse byggs givetvis dessa kunskaper på och en unik behandling växer fram hos den enskilde terapeuten.

Grundtesen i just den behandlingsmetod Hedvig erbjuder på Nirvana, är att våra fysiska spänningar går att härleda till våra mentala sådana. Vårt kroppsspråk och vår kroppsföring kommer ur hur vi uppfattar oss själva. Ofta tänker vi på kroppsspråk i form av stora, tydliga gester men glömmer att allt vi känner och tänker, återspeglas i muskulaturen om än ibland väldigt subtilt. Har du då känt och reagerat på ett visst sätt under en längre tid tillskrivs det ofta din personlighet. Alltså finns mycket av din uppfattning av dig själv och din omvärld representerad i din muskulatur. Detta på både gott och ont. En massagebehandling är till för att mjuka upp dessa spänningar, hjälpa dig att slappna av såväl fysiskt som mentalt, varefter du i lugn och ro kan känna efter, identifiera och lokalisera dig själv i din kropp.

Även det tryck en föredrar under en massage är väldigt individuellt. Att få muskler och hjärna att vara överens om hur hård eller lätt massagen ska vara är nyckeln till en bra behandling. Även om Hedvig är känd för sina hårda nypor är det alltid vad din kropp behöver som avgör.

På Nirvana kan du välja att boka 60 eller 90 minuter. Båda alternativen ger en grundlig undersökning av muskulaturen, djupgående massage samt, om nödvändigt, passande muskeltöjningar.

Vid sjukdom, kronisk/tillfällig eller annat osäkert tillstånd, ring/maila oss eller hör med din läkare angående eventuell massagebehandling.

Pris

Massage: 60min 750kr, 90 min 950kr

Adress:
Åsögatan 166, Stockholm
Telefon:
073-078 17 98
Email:
nirvana.stockholm@gmail.com